Competition: Hungarian Sprint Championships 2019

Rink:
Budapest (HUN)
Date:
05. - 06.01.2019
Records:
Information:
  • 30 athletes from 1 nation
  • 15 women and 15 men
  • 4 distances (1000m (1. Race), 1000m (2. Race), 500m (1. Race), 500m (2. Race))
  • 120 races (1x mit DNF/DNS/DQ)

Men , Samalog - Sprint Combination 500m/1000m/500m/1000m
05. - 06.01.2019

PosNameNation500m 1. Race1000m 1. Race500m 2. Race1000m 2. RacePointsDiff
1 Fabian Dieterle (Neo) HUN 39.39 (1) 1:19.76 (1) 38.23 (1) PB 1:17.38 (1) 156.190 PB -
2 Botond Bejczi (A2) HUN 39.71 (2) 1:20.91 (2) 38.61 (2) 1:19.03 (2) 158.290 SB +2.100
3 Dániel Gyurmánczi (B2) HUN 40.73 (3) 1:25.27 (4) 39.42 (3) 1:20.76 (3) 163.165 +6.975
4 Bence Dékány (Senior) HUN 41.90 (4) 1:24.68 (3) 41.00 (4) 1:22.08 (4) SB 166.280 SB +10.090
5 Balazs Sirák (Neo) HUN 44.72 (5) 1:41.29 (8) 44.10 (5) 1:34.91 (7) 186.920 SB +30.730
6 Bálint Bödei (C2) HUN 47.25 (6) 1:36.68 (5) 45.26 (6) 1:32.68 (6) SB 187.190 SB +31.000
7 Dávid Erdős (Neo) HUN 47.33 (7) 1:37.05 (6) 45.75 (7) SB 1:32.42 (5) SB 187.815 SB +31.625
8 Márton Mayer (B2) HUN 50.08 (9) 1:42.37 (9) 47.04 (8) 1:39.52 (8) PB 198.065 PB +41.875
9 Botond Boksay (B1) HUN 48.34 (8) 1:38.56 (7) SB 1:00.05 (15) 1:39.81 (9) 207.575 SB +51.385
10 János Sipos (D2) HUN 51.79 (10) 1:56.66 (10) 49.13 (9) SB 1:49.48 (10) 213.990 SB +57.800
11 Farkas Akác (D2) HUN 54.88 (11) 2:01.37 (13) 51.98 (10) 1:53.87 (12) 224.480 +1.08.290
12 Benjámin Szélinger (D2) HUN 56.52 (12) 1:59.49 (12) 53.09 (11) SB 1:53.43 (11) 226.070 SB +1.09.880
13 András Bendzsák (M30) HUN 57.37 (13) 1:57.92 (11) 55.44 (12) SB 1:56.40 (13) 229.970 PB +1.13.780
14 Ádám Gyula Rádi (D1) HUN 1:00.81 (15) 2:10.48 (14) 55.74 (13) SB 2:00.34 (15) SB 241.960 PB +1.25.770
15 Gergely Poór (D1) HUN 1:00.13 (14) 2:11.29 (15) 57.52 (14) 2:00.00 (14) 243.295 PB +1.27.105
NCRJ - Championship Record Juniors, PB - Personal Best

Men - 500 (1. Race) meter
05.01.2019

PosNameNationTimeDiff
1 Fabian Dieterle (Neo) HUN 39.39 -
2 Botond Bejczi (A2) HUN 39.71 +0.320
3 Dániel Gyurmánczi (B2) HUN 40.73 +1.340
4 Bence Dékány (Senior) HUN 41.90 +2.510
5 Balazs Sirák (Neo) HUN 44.72 +5.330
6 Bálint Bödei (C2) HUN 47.25 +7.860
7 Dávid Erdős (Neo) HUN 47.33 +7.940
8 Botond Boksay (B1) HUN 48.34 +8.950
9 Márton Mayer (B2) HUN 50.08 +10.690
10 János Sipos (D2) HUN 51.79 +12.400
11 Farkas Akác (D2) HUN 54.88 +15.490
12 Benjámin Szélinger (D2) HUN 56.52 +17.130
13 András Bendzsák (M30) HUN 57.37 +17.980
14 Gergely Poór (D1) HUN 1:00.13 +20.740
15 Ádám Gyula Rádi (D1) HUN 1:00.81 +21.420
NCRJ - Championship Record Juniors, PB - Personal Best

Men - 1000 (1. Race) meter
05.01.2019

PosNameNationTimeDiff
1 Fabian Dieterle (Neo) HUN 1:19.76 -
2 Botond Bejczi (A2) HUN 1:20.91 +1.150
3 Bence Dékány (Senior) HUN 1:24.68 +4.920
4 Dániel Gyurmánczi (B2) HUN 1:25.27 +5.510
5 Bálint Bödei (C2) HUN 1:36.68 +16.920
6 Dávid Erdős (Neo) HUN 1:37.05 +17.290
7 Botond Boksay (B1) HUN 1:38.56 SB +18.800
8 Balazs Sirák (Neo) HUN 1:41.29 +21.530
9 Márton Mayer (B2) HUN 1:42.37 +22.610
10 János Sipos (D2) HUN 1:56.66 +36.900
11 András Bendzsák (M30) HUN 1:57.92 +38.160
12 Benjámin Szélinger (D2) HUN 1:59.49 +39.730
13 Farkas Akác (D2) HUN 2:01.37 +41.610
14 Ádám Gyula Rádi (D1) HUN 2:10.48 +50.720
15 Gergely Poór (D1) HUN 2:11.29 +51.530
NCRJ - Championship Record Juniors, SB - Seasonal Best

Men - 500 (2. Race) meter
06.01.2019

PosNameNationTimeDiff
1 Fabian Dieterle (Neo) HUN 38.23 PB -
2 Botond Bejczi (A2) HUN 38.61 +0.380
3 Dániel Gyurmánczi (B2) HUN 39.42 +1.190
4 Bence Dékány (Senior) HUN 41.00 +2.770
5 Balazs Sirák (Neo) HUN 44.10 +5.870
6 Bálint Bödei (C2) HUN 45.26 +7.030
7 Dávid Erdős (Neo) HUN 45.75 SB +7.520
8 Márton Mayer (B2) HUN 47.04 +8.810
9 János Sipos (D2) HUN 49.13 SB +10.900
10 Farkas Akác (D2) HUN 51.98 +13.750
11 Benjámin Szélinger (D2) HUN 53.09 SB +14.860
12 András Bendzsák (M30) HUN 55.44 SB +17.210
13 Ádám Gyula Rádi (D1) HUN 55.74 SB +17.510
14 Gergely Poór (D1) HUN 57.52 +19.290
15 Botond Boksay (B1) HUN 1:00.05 +21.820
NCRJ - Championship Record Juniors, SB - Seasonal Best

Men - 1000 (2. Race) meter
06.01.2019

PosNameNationTimeDiff
1 Fabian Dieterle (Neo) HUN 1:17.38 -
2 Botond Bejczi (A2) HUN 1:19.03 +1.650
3 Dániel Gyurmánczi (B2) HUN 1:20.76 +3.380
4 Bence Dékány (Senior) HUN 1:22.08 SB +4.700
5 Dávid Erdős (Neo) HUN 1:32.42 SB +15.040
6 Bálint Bödei (C2) HUN 1:32.68 SB +15.300
7 Balazs Sirák (Neo) HUN 1:34.91 +17.530
8 Márton Mayer (B2) HUN 1:39.52 PB +22.140
9 Botond Boksay (B1) HUN 1:39.81 +22.430
10 János Sipos (D2) HUN 1:49.48 +32.100
11 Benjámin Szélinger (D2) HUN 1:53.43 +36.050
12 Farkas Akác (D2) HUN 1:53.87 +36.490
13 András Bendzsák (M30) HUN 1:56.40 +39.020
14 Gergely Poór (D1) HUN 2:00.00 +42.620
15 Ádám Gyula Rádi (D1) HUN 2:00.34 SB +42.960
NCRJ - Championship Record Juniors, SB - Seasonal Best

Samalogs 05. - 06.01.2019