Competition: 13th Xinjiang Autonomus Region Championships

Information:
  • 125 athletes from 1 nation
  • 52 women and 73 men
  • 9 distances (1000m, 1000m (1. Race), 1000m (2. Race), 1500m, 3000m, 5000m, 500m, 500m (1. Race), 500m (2. Race))
  • 590 races (14x mit DNF/DNS/DQ)

Men , Samalog - 2x500 meter 500m/500m
25. - 27.01.2014

PosNameNation500m 1. Race500m 2. RacePointsDiff
1 Jie Di (D2) CHN 44.20 (1) 44.36 (1) 88.560 TR, PB -
2 Jinhao Mao (D2) CHN 46.73 (3) 46.06 (2) 92.790 PB +4.230
3 Shaohua Zhu (D2) CHN 46.46 (2) 46.85 (3) 93.310 PB +4.750
4 Junhao Liu (F2) CHN 47.85 (4) 48.04 (4) 95.890 PB +7.330
5 Yeasili ? (D2) CHN 48.16 (5) 48.65 (7) 96.810 PB +8.250
6 Xiaojie Ma (D2) CHN 48.57 (7) 48.24 (5) 96.810 PB +8.250
7 Yu.03 Wang (E2) CHN 48.37 (6) 48.62 (6) 96.990 PB +8.430
8 Leyang Zhong (D2) CHN 48.98 (8) 49.69 (8) 98.670 PB +10.110
9 Ruikang Gao (D2) CHN 52.32 (10) 51.72 (9) 104.040 PB +15.480
10 Chenjun Jing (C2) CHN 52.63 (11) 52.24 (11) PB 104.870 PB +16.310
11 Yibin.92 Li (Neo) CHN 54.24 (14) 52.03 (10) SB 106.270 PB +17.710
12 Yongzhen Shan (D2) CHN 53.08 (12) 53.36 (13) 106.440 PB +17.880
13 Jiangbota Halimu (D2) CHN 53.22 (13) 53.30 (12) 106.520 PB +17.960
14 Baigubaolati Wujiang (D2) CHN 54.75 (15) 54.30 (14) PB 109.050 PB +20.490
15 Yujie Chen (D2) CHN 56.14 (18) 55.78 (16) PB 111.920 PB +23.360
16 Ashan Ahetamu (D1) CHN 56.09 (16) 56.00 (19) SB 112.090 PB +23.530
17 Bieyisenbieke Huosheng (D2) CHN 56.13 (17) 55.99 (18) PB 112.120 PB +23.560
18 Yingzhe Yang (E2) CHN 56.35 (19) 55.86 (17) SB 112.210 PB +23.650
19 Aerhasi Sailike (D2) CHN 56.60 (20) 57.03 (21) 113.630 PB +25.070
20 Yangcheng Yi (C2) CHN 57.45 (21) 56.33 (20) PB 113.780 PB +25.220
21 Yachao Bo (E2) CHN 49.47 (9) 1:05.92 (26) 115.390 PB +26.830
22 Kunze Li (D2) CHN 59.49 (22) 58.19 (22) PB 117.680 PB +29.120
23 Yerhanati Hasiha (D2) CHN 1:06.05 (25) 54.92 (15) PB 120.970 PB +32.410
24 Yedeli Shanbai (D2) CHN 1:01.85 (23) 59.63 (23) PB 121.480 PB +32.920
25 Zebin Wang (F2) CHN 1:03.84 (24) 1:01.60 (24) SB 125.440 +36.880
26 Hasiyeti Yerjiang (D2) CHN 1:19.78 (26) 1:11.50 (27) 151.280 PB +1.02.720
27 Nuerjiang Abudujielili (D2) CHN 1:28.01 (27) 1:03.75 (25) 151.760 PB +1.03.200
TR - Track Record, SB - Seasonal Best

Men - 500 (1. Race) meter
25.01.2014

PosNameNationTimeDiff
1 Jie Di (D2) CHN 44.20 -
2 Shaohua Zhu (D2) CHN 46.46 +2.260
3 Jinhao Mao (D2) CHN 46.73 +2.530
4 Junhao Liu (F2) CHN 47.85 +3.650
5 Yeasili ? (D2) CHN 48.16 +3.960
6 Yu.03 Wang (E2) CHN 48.37 +4.170
7 Xiaojie Ma (D2) CHN 48.57 +4.370
8 Leyang Zhong (D2) CHN 48.98 +4.780
9 Yachao Bo (E2) CHN 49.47 +5.270
10 Ruikang Gao (D2) CHN 52.32 +8.120
11 Chenjun Jing (C2) CHN 52.63 +8.430
12 Yongzhen Shan (D2) CHN 53.08 +8.880
13 Jiangbota Halimu (D2) CHN 53.22 +9.020
14 Yibin.92 Li (Neo) CHN 54.24 +10.040
15 Baigubaolati Wujiang (D2) CHN 54.75 +10.550
16 Ashan Ahetamu (D1) CHN 56.09 +11.890
17 Bieyisenbieke Huosheng (D2) CHN 56.13 +11.930
18 Yujie Chen (D2) CHN 56.14 +11.940
19 Yingzhe Yang (E2) CHN 56.35 +12.150
20 Aerhasi Sailike (D2) CHN 56.60 +12.400
21 Yangcheng Yi (C2) CHN 57.45 +13.250
22 Kunze Li (D2) CHN 59.49 +15.290
23 Yedeli Shanbai (D2) CHN 1:01.85 +17.650
24 Zebin Wang (F2) CHN 1:03.84 +19.640
25 Yerhanati Hasiha (D2) CHN 1:06.05 +21.850
26 Hasiyeti Yerjiang (D2) CHN 1:19.78 +35.580
27 Nuerjiang Abudujielili (D2) CHN 1:28.01 +43.810
TR - Track Record, SB - Seasonal Best

Men - 500 (2. Race) meter
25.01.2014

PosNameNationTimeDiff
1 Jie Di (D2) CHN 44.36 -
2 Jinhao Mao (D2) CHN 46.06 +1.700
3 Shaohua Zhu (D2) CHN 46.85 +2.490
4 Junhao Liu (F2) CHN 48.04 +3.680
5 Xiaojie Ma (D2) CHN 48.24 +3.880
6 Yu.03 Wang (E2) CHN 48.62 +4.260
7 Yeasili ? (D2) CHN 48.65 +4.290
8 Leyang Zhong (D2) CHN 49.69 +5.330
9 Ruikang Gao (D2) CHN 51.72 +7.360
10 Yibin.92 Li (Neo) CHN 52.03 SB +7.670
11 Chenjun Jing (C2) CHN 52.24 PB +7.880
12 Jiangbota Halimu (D2) CHN 53.30 +8.940
13 Yongzhen Shan (D2) CHN 53.36 +9.000
14 Baigubaolati Wujiang (D2) CHN 54.30 PB +9.940
15 Yerhanati Hasiha (D2) CHN 54.92 PB +10.560
16 Yujie Chen (D2) CHN 55.78 PB +11.420
17 Yingzhe Yang (E2) CHN 55.86 SB +11.500
18 Bieyisenbieke Huosheng (D2) CHN 55.99 PB +11.630
19 Ashan Ahetamu (D1) CHN 56.00 SB +11.640
20 Yangcheng Yi (C2) CHN 56.33 PB +11.970
21 Aerhasi Sailike (D2) CHN 57.03 +12.670
22 Kunze Li (D2) CHN 58.19 PB +13.830
23 Yedeli Shanbai (D2) CHN 59.63 PB +15.270
24 Zebin Wang (F2) CHN 1:01.60 SB +17.240
25 Nuerjiang Abudujielili (D2) CHN 1:03.75 +19.390
26 Yachao Bo (E2) CHN 1:05.92 +21.560
27 Hasiyeti Yerjiang (D2) CHN 1:11.50 +27.140
TR - Track Record, SB - Seasonal Best

Samalogs 25. - 27.01.2014