Competition: 11th Nationale China Games

Information:
  • 109 athletes from 1 nation
  • 52 women and 57 men
  • 9 distances (10000m, 1000m (1. Race), 1000m (2. Race), 1500m, 3000m, 5000m, 500m, 500m (1. Race), 500m (2. Race))
  • 436 races (9x mit DNF/DNS/DQ)

Men , Samalog - Big Combination 500m/5000m/1500m/10000m
01. - 04.01.2009

PosNameNation500m5000m1500m10000mPointsDiff
1 Longjiang Sun (B1) CHN 37.75 (6) 6:58.18 (1) 1:53.90 (4) 14:36.75 (2) 161.371 -
2 Xin.83 Jin (Senior) CHN 37.30 (3) 7:01.22 (4) 1:51.95 (1) 14:55.32 (8) SB 161.504 SB +0.133
3 Xingyu Song (A2) CHN 38.50 (19) 7:03.89 (6) 1:55.86 (8) 14:03.48 (1) 161.683 SB +0.312
4 Yue Cheng (Neo) CHN 37.72 (5) 7:00.14 (2) 1:53.81 (3) 14:41.92 (4) 161.766 SB +0.395
5 Xuefeng Gao (Senior) CHN 37.41 (4) SB 7:03.25 (5) 1:52.09 (2) SB 15:00.44 (10) SB 162.120 SB +0.749
6 Nannan.84 Jiang (Senior) CHN 36.96 (1) PB 7:09.26 (12) 1:54.83 (6) 14:48.34 (5) SB 162.579 SB +1.208
7 Bailin Li (B1) CHN 37.79 (7) SB 7:04.99 (7) 1:54.29 (5) 14:58.73 (9) 163.321 SB +1.950
8 Chuanqi Liang (Senior) CHN 38.15 (12) SB 7:01.01 (3) SB 1:58.31 (17) 14:40.49 (3) SB 163.711 SB +2.340
9 Zhenhua Ren (Neo) CHN 38.24 (14) 7:05.47 (9) 1:56.70 (12) 14:50.70 (7) 164.222 SB +2.851
10 Jingnan Feng (Neo) CHN 38.65 (21) 7:08.36 (11) 1:57.41 (14) 15:01.89 (11) 165.716 +4.345
11 Yan.86 Liu (Neo) CHN 39.08 (24) SB 7:06.52 (10) 1:59.15 (21) PB 14:49.58 (6) 165.927 PB +4.556
12 Sibo Zhao (Neo) CHN 37.98 (9) 7:14.84 (14) 1:56.52 (11) SB 15:29.40 (12) 166.774 +5.403
Yuqing Zhou (A2) CHN DQ 425.06 DQ (8) 115.79 DQ (7) DNS - -
Siyang Ding (B1) CHN 38.18 (13) DQ 120.47 DQ (25) - - -
Zhi Chen (Senior) CHN 36.98 (2) 7:17.52 (16) SB 2:23.47 (26) - - -
Shengyu Chen (Neo) CHN 38.69 (22) 7:27.46 (25) 2:00.36 (24) - - -
Yu.91 Chen (B2) CHN 38.47 (18) 7:23.52 (21) 1:59.66 (22) - - -
Rehati Baoerjiang (A2) CHN 38.55 (20) 7:25.87 (24) 1:56.93 (13) - - -
Yu Guan (A1) CHN 38.44 (16) 7:23.92 (22) 1:58.14 (16) - - -
Hongliang Zhang (B2) CHN 38.43 (15) 7:21.96 (20) SB 1:58.75 (18) - - -
Ming.88 Yang (Neo) CHN 37.89 (8) SB 7:25.28 (23) 1:55.96 (9) - - -
Ronghao Zheng (B1) CHN 39.51 (25) 7:19.13 (19) 1:59.78 (23) - - -
Qiang.90 Wang (A2) CHN 38.98 (23) 7:17.43 (15) 1:58.94 (19) - - -
Zhongsheng Mu (B2) CHN 38.44 (16) 7:18.63 (17) 1:57.67 (15) - - -
Zheng Xiong (Neo) CHN 38.14 (11) 7:18.65 (18) 1:56.49 (10) SB - - -
Jia.88 Liu (Neo) CHN 38.08 (10) 7:14.17 (13) SB 1:59.10 (20) - - -
NCR - Championship Record, SB - Seasonal Best

Men - 500 meter
03.01.2009

PosNameNationTimeDiff
1 Nannan.84 Jiang (Senior) CHN 36.96 PB -
2 Zhi Chen (Senior) CHN 36.98 +0.020
3 Xin.83 Jin (Senior) CHN 37.30 +0.340
4 Xuefeng Gao (Senior) CHN 37.41 SB +0.450
5 Yue Cheng (Neo) CHN 37.72 +0.760
6 Longjiang Sun (B1) CHN 37.75 +0.790
7 Bailin Li (B1) CHN 37.79 SB +0.830
8 Ming.88 Yang (Neo) CHN 37.89 SB +0.930
9 Sibo Zhao (Neo) CHN 37.98 +1.020
10 Jia.88 Liu (Neo) CHN 38.08 +1.120
11 Zheng Xiong (Neo) CHN 38.14 +1.180
12 Chuanqi Liang (Senior) CHN 38.15 SB +1.190
13 Siyang Ding (B1) CHN 38.18 +1.220
14 Zhenhua Ren (Neo) CHN 38.24 +1.280
15 Hongliang Zhang (B2) CHN 38.43 +1.470
16 Zhongsheng Mu (B2) CHN 38.44 +1.480
Yu Guan (A1) CHN 38.44 +1.480
18 Yu.91 Chen (B2) CHN 38.47 +1.510
19 Xingyu Song (A2) CHN 38.50 +1.540
20 Rehati Baoerjiang (A2) CHN 38.55 +1.590
21 Jingnan Feng (Neo) CHN 38.65 +1.690
22 Shengyu Chen (Neo) CHN 38.69 +1.730
23 Qiang.90 Wang (A2) CHN 38.98 +2.020
24 Yan.86 Liu (Neo) CHN 39.08 SB +2.120
25 Ronghao Zheng (B1) CHN 39.51 +2.550
DQ Yuqing Zhou (A2) CHN DQ -
NCR - Championship Record, SB - Seasonal Best

Men - 5000 meter
03.01.2009

PosNameNationTimeDiff
1 Longjiang Sun (B1) CHN 6:58.18 -
2 Yue Cheng (Neo) CHN 7:00.14 +1.960
3 Chuanqi Liang (Senior) CHN 7:01.01 SB +2.830
4 Xin.83 Jin (Senior) CHN 7:01.22 +3.040
5 Xuefeng Gao (Senior) CHN 7:03.25 +5.070
6 Xingyu Song (A2) CHN 7:03.89 +5.710
7 Bailin Li (B1) CHN 7:04.99 +6.810
DQ Yuqing Zhou (A2) CHN 7:05.06 -
9 Zhenhua Ren (Neo) CHN 7:05.47 +7.290
10 Yan.86 Liu (Neo) CHN 7:06.52 +8.340
11 Jingnan Feng (Neo) CHN 7:08.36 +10.180
12 Nannan.84 Jiang (Senior) CHN 7:09.26 +11.080
13 Jia.88 Liu (Neo) CHN 7:14.17 SB +15.990
14 Sibo Zhao (Neo) CHN 7:14.84 +16.660
15 Qiang.90 Wang (A2) CHN 7:17.43 +19.250
16 Zhi Chen (Senior) CHN 7:17.52 SB +19.340
17 Zhongsheng Mu (B2) CHN 7:18.63 +20.450
18 Zheng Xiong (Neo) CHN 7:18.65 +20.470
19 Ronghao Zheng (B1) CHN 7:19.13 +20.950
20 Hongliang Zhang (B2) CHN 7:21.96 SB +23.780
21 Yu.91 Chen (B2) CHN 7:23.52 +25.340
22 Yu Guan (A1) CHN 7:23.92 +25.740
23 Ming.88 Yang (Neo) CHN 7:25.28 +27.100
24 Rehati Baoerjiang (A2) CHN 7:25.87 +27.690
25 Shengyu Chen (Neo) CHN 7:27.46 +29.280
DQ Siyang Ding (B1) CHN DQ -
NCR - Championship Record, SB - Seasonal Best

Men - 1500 meter
04.01.2009

PosNameNationTimeDiff
1 Xin.83 Jin (Senior) CHN 1:51.95 -
2 Xuefeng Gao (Senior) CHN 1:52.09 SB +0.140
3 Yue Cheng (Neo) CHN 1:53.81 +1.860
4 Longjiang Sun (B1) CHN 1:53.90 +1.950
5 Bailin Li (B1) CHN 1:54.29 +2.340
6 Nannan.84 Jiang (Senior) CHN 1:54.83 +2.880
DQ Yuqing Zhou (A2) CHN 1:55.79 -
8 Xingyu Song (A2) CHN 1:55.86 +3.910
9 Ming.88 Yang (Neo) CHN 1:55.96 +4.010
10 Zheng Xiong (Neo) CHN 1:56.49 SB +4.540
11 Sibo Zhao (Neo) CHN 1:56.52 SB +4.570
12 Zhenhua Ren (Neo) CHN 1:56.70 +4.750
13 Rehati Baoerjiang (A2) CHN 1:56.93 +4.980
14 Jingnan Feng (Neo) CHN 1:57.41 +5.460
15 Zhongsheng Mu (B2) CHN 1:57.67 +5.720
16 Yu Guan (A1) CHN 1:58.14 +6.190
17 Chuanqi Liang (Senior) CHN 1:58.31 +6.360
18 Hongliang Zhang (B2) CHN 1:58.75 +6.800
19 Qiang.90 Wang (A2) CHN 1:58.94 +6.990
20 Jia.88 Liu (Neo) CHN 1:59.10 +7.150
21 Yan.86 Liu (Neo) CHN 1:59.15 PB +7.200
22 Yu.91 Chen (B2) CHN 1:59.66 +7.710
23 Ronghao Zheng (B1) CHN 1:59.78 +7.830
24 Shengyu Chen (Neo) CHN 2:00.36 +8.410
DQ Siyang Ding (B1) CHN 2:00.47 -
26 Zhi Chen (Senior) CHN 2:23.47 +31.520
NCR - Championship Record, SB - Seasonal Best

Men - 10.000 meter
04.01.2009

PosNameNationTimeDiff
1 Xingyu Song (A2) CHN 14:03.48 -
2 Longjiang Sun (B1) CHN 14:36.75 +33.270
3 Chuanqi Liang (Senior) CHN 14:40.49 SB +37.010
4 Yue Cheng (Neo) CHN 14:41.92 +38.440
5 Nannan.84 Jiang (Senior) CHN 14:48.34 SB +44.860
6 Yan.86 Liu (Neo) CHN 14:49.58 +46.100
7 Zhenhua Ren (Neo) CHN 14:50.70 +47.220
8 Xin.83 Jin (Senior) CHN 14:55.32 SB +51.840
9 Bailin Li (B1) CHN 14:58.73 +55.250
10 Xuefeng Gao (Senior) CHN 15:00.44 SB +56.960
11 Jingnan Feng (Neo) CHN 15:01.89 +58.410
12 Sibo Zhao (Neo) CHN 15:29.40 +1.25.920
Zheng Xiong (Neo) CHN - -
Ming.88 Yang (Neo) CHN - -
Jia.88 Liu (Neo) CHN - -
Zhongsheng Mu (B2) CHN - -
Rehati Baoerjiang (A2) CHN - -
Hongliang Zhang (B2) CHN - -
Yu Guan (A1) CHN - -
Qiang.90 Wang (A2) CHN - -
Yu.91 Chen (B2) CHN - -
Ronghao Zheng (B1) CHN - -
Shengyu Chen (Neo) CHN - -
Zhi Chen (Senior) CHN - -
DNS Yuqing Zhou (A2) CHN DNS -
Siyang Ding (B1) CHN - -
NCR - Championship Record, SB - Seasonal Best

Samalogs 01. - 04.01.2009