Competition: 26th All Japan Industry

Information:
  • 37 athletes from 1 nation
  • 17 women and 20 men
  • 5 distances (1000m, 1500m, 3000m, 5000m, 500m)
  • 72 races

Women - Tableview
19.12.1986

Name500m
19.12.1986
1500m
19.12.1986
1000m
20.12.1986
3000m
20.12.1986
Noriko Miyaji (Neo) 42.69 (2) - 1:29.34 (3) -
Shouko Fusano (Neo) 42.18 (1) - 1:27.23 (1) -
Akemi Tanaka (Neo) 42.89 (3) - 1:28.13 (2) -
Rika Kurosawa (Neo) 43.63 (5) - 1:31.15 (7) -
Kaori Watanabe (Neo) 44.10 (7) - 1:30.61 (5) -
Miyuki Toda (Neo) 43.02 (4) - 1:30.25 (4) -
Takao Hazama (Neo) 43.91 (6) - 1:30.65 (6) -
Sumiko Kaneko (Neo) 46.88 (8) - 1:39.15 (8) -
Yumi Kaeriyama (Neo) - 2:15.38 (3) - 4:46.81 (4)
Natsue Seki (Neo) - 2:13.17 (1) - 4:40.46 (1)
Keiko Asao (Neo) - 2:14.12 (2) - 4:41.25 (2)
Eiko Shishii (Neo) - 2:17.36 (6) - 4:49.94 (6)
Hiromi Takeuchi (Neo) - 2:18.35 (7) - 4:57.56 (9)
Mariko Kinoshita (Neo) - 2:16.84 (5) - 4:51.14 (7)
Tsugumi Watanabe (A1) - 2:22.17 (9) - 4:53.88 (8)
Yuzu Yamaguchi (Neo) - 2:19.03 (8) - 4:48.38 (5)
Mayumi Higuchi (Neo) - 2:15.62 (4) - 4:44.24 (3)