Competition: Obihiro-No-Mori Night Games

Information:
  • 32 athletes from 1 nation
  • 15 women and 17 men
  • 5 distances (1000m, 1500m, 3000m, 500m (1. Race), 500m (2. Race))
  • 51 races

Men - Tableview
22.11.1999

Name500m (1. Race)
22.11.1999
500m (2. Race)
22.11.1999
1500m
22.11.1999
3000m
22.11.1999
1000m
23.11.1999
3000m
23.11.1999
Toyoki Takeda (M??) 36.69 (2) 36.68 (2) - - 1:13.07 (1) -
Kazuya Nishioka (Neo) 37.03 (3) 36.92 (4) - - 1:14.37 (3) -
Tomokazu Sawa (Neo) 37.22 (4) 36.67 (1) - - 1:14.54 (5) -
Shouji Kato (M??) 36.58 (1) 36.75 (3) - - - -
Hiroki Hirako (B2) - - 1:57.05 (6) - - 4:10.44 (5)
Mitsuru Watanabe (Neo) - - 1:55.17 (1) - - 4:08.28 (1)
Shigekazu Nemoto (Neo) - - 1:56.36 (3) - - 4:08.77 (2)
Yuusuke.77 Imai (Neo) - - 1:55.59 (2) - - -
Yasuhiro Shinohara (Neo) - - 1:56.82 (5) - - -
Shuuichi Ise (Neo) - - 1:56.67 (4) - - -
Takashi Kamisawa (Neo) - - - 4:14.77 (1) - -
Minetaka Sasabuchi (M??) - - - - 1:14.44 (4) -
Kuniomi Haneishi (M??) - - - - 1:14.86 (6) -
Youhei Miyagawa (Neo) - - - - 1:14.36 (2) -
Eiji Kohara (A2) - - - - - 4:10.20 (3)
Toshiyuki Osano (Neo) - - - - - 4:11.35 (6)
Yuuki Kawagishi (B2) - - - - - 4:10.30 (4)

Single Day 1 - 22.11.1999

Single Day 2 - 23.11.1999

Samalogs 22. - 23.11.1999