Competition: 2013 National Allround Championships (sections)

Information:
  • 147 athletes from 1 nation
  • 70 women and 77 men
  • 5 distances (1000m, 1500m, 3000m, 5000m, 500m)
  • 588 races (11x mit DNF/DNS/DQ)

Men Junior High , Samalog - Small Combination 500m/3000m/1500m/5000m
21. - 23.01.2013

Yeong-Woo KooSeon-Myeong WooHyeon-Woo JangHae-Yeong LeeJeong-Min KimDo-Hyeong LeeKee-Woong ParkSeong-Jee HongJoon-Oh OhHee-Yong EomSeong-Hyeon ParkHan-Song KimMin-Seok KimHyeok-Joon NoSeong-Kwang ParkHyeon-Min OhTae-Joon.98 KimSeok-Joong YoonJae-Woong JeongSeon Kyo Jeong
Yeong-Woo Koo (C2)
+13.58.29
+13.53.91
+13.47.48
+13.52.63
+13.50.18
+13.51.50
+13.45.06
+13.44.60
Seon-Myeong Woo (C1)
+13.58.29
+13.53.91
+13.47.48
+13.52.63
+13.50.18
+13.51.50
+13.45.06
+13.44.60
Hyeon-Woo Jang (D2)
+13.58.29
+13.53.91
+13.47.48
+13.52.63
+13.50.18
+13.51.50
+13.45.06
+13.44.60
Hae-Yeong Lee (D2)
+13.58.29
+13.53.91
+13.47.48
+13.52.63
+13.50.18
+13.51.50
+13.45.06
+13.44.60
Jeong-Min Kim (B1)
+13.58.29
+13.53.91
+13.47.48
+13.52.63
+13.50.18
+13.51.50
+13.45.06
+13.44.60
Do-Hyeong Lee (C1)
+13.58.29
+13.53.91
+13.47.48
+13.52.63
+13.50.18
+13.51.50
+13.45.06
+13.44.60
Kee-Woong Park (C2)
+13.58.29
+13.53.91
+13.47.48
+13.52.63
+13.50.18
+13.51.50
+13.45.06
+13.44.60
Seong-Jee Hong (C2)
+13.58.29
+13.53.91
+13.47.48
+13.52.63
+13.50.18
+13.51.50
+13.45.06
+13.44.60
Joon-Oh Oh (C1)
+13.58.29
+13.53.91
+13.47.48
+13.52.63
+13.50.18
+13.51.50
+13.45.06
+13.44.60
Hee-Yong Eom (D2)
+13.58.29
+13.53.91
+13.47.48
+13.52.63
+13.50.18
+13.51.50
+13.45.06
+13.44.60
Seong-Hyeon Park (D2)
+13.58.29
+13.53.91
+13.47.48
+13.52.63
+13.50.18
+13.51.50
+13.45.06
+13.44.60
Han-Song Kim (B1)
+13.58.29
+13.53.91
+13.47.48
+13.52.63
+13.50.18
+13.51.50
+13.45.06
+13.44.60
Min-Seok Kim (C1)
-13.58.29
-13.58.29
-13.58.29
-13.58.29
-13.58.29
-13.58.29
-13.58.29
-13.58.29
-13.58.29
-13.58.29
-13.58.29
-13.58.29
-4.38
-10.81
-5.66
-8.11
-6.79
-13.23
-13.69
Hyeok-Joon No (C2)
-13.53.91
-13.53.91
-13.53.91
-13.53.91
-13.53.91
-13.53.91
-13.53.91
-13.53.91
-13.53.91
-13.53.91
-13.53.91
-13.53.91
+4.38
-6.43
-1.27
-3.72
-2.41
-8.85
-9.31
Seong-Kwang Park (B1)
-13.47.48
-13.47.48
-13.47.48
-13.47.48
-13.47.48
-13.47.48
-13.47.48
-13.47.48
-13.47.48
-13.47.48
-13.47.48
-13.47.48
+10.81
+6.43
+5.16
+2.70
+4.02
-2.42
-2.88
Hyeon-Min Oh (C2)
-13.52.63
-13.52.63
-13.52.63
-13.52.63
-13.52.63
-13.52.63
-13.52.63
-13.52.63
-13.52.63
-13.52.63
-13.52.63
-13.52.63
+5.66
+1.27
-5.16
-2.45
-1.14
-7.58
-8.04
Tae-Joon.98 Kim (C1)
-13.50.18
-13.50.18
-13.50.18
-13.50.18
-13.50.18
-13.50.18
-13.50.18
-13.50.18
-13.50.18
-13.50.18
-13.50.18
-13.50.18
+8.11
+3.72
-2.70
+2.45
+1.31
-5.12
-5.58
Seok-Joong Yoon (C2)
-13.51.50
-13.51.50
-13.51.50
-13.51.50
-13.51.50
-13.51.50
-13.51.50
-13.51.50
-13.51.50
-13.51.50
-13.51.50
-13.51.50
+6.79
+2.41
-4.02
+1.14
-1.31
-6.44
-6.90
Jae-Woong Jeong (C1)
-13.45.06
-13.45.06
-13.45.06
-13.45.06
-13.45.06
-13.45.06
-13.45.06
-13.45.06
-13.45.06
-13.45.06
-13.45.06
-13.45.06
+13.23
+8.85
+2.42
+7.58
+5.12
+6.44
-0.46
Seon Kyo Jeong (C1)
-13.44.60
-13.44.60
-13.44.60
-13.44.60
-13.44.60
-13.44.60
-13.44.60
-13.44.60
-13.44.60
-13.44.60
-13.44.60
-13.44.60
+13.69
+9.31
+2.88
+8.04
+5.58
+6.90
+0.46