Competition: International Race

Information:
  • 33 athletes from 4 nations
  • 13 women and 20 men
  • 9 distances (1000m, 1000m (1. Race), 1000m (2. Race), 1500m, 3000m, 5000m, 500m, 500m (1. Race), 500m (2. Race))
  • 128 races

Men , Samalog - Small Combination 500m/3000m/1500m/5000m
26. - 27.01.1983

PosNameNation500m3000m1500m5000mPointsDiff
1 Heiko Scandolo (A2) GDR 41.39 (1) 4:26.66 (1) 2:08.03 (1) 8:03.67 (1) 176.867 -
2 Ferdinánd Biró (M??) HUN 42.20 (5) 4:30.55 (2) SB 2:09.91 (2) 8:09.74 (2) 179.568 SB +2.701
3 István Szőcs (A2) HUN 41.64 (2) NRJ 4:41.42 (5) 2:11.73 (4) 8:30.90 (4) 183.543 NRJ +6.676
4 András Takács (M35) HUN 44.70 (8) SB 4:34.17 (4) NRM 2:12.48 (7) NRM 8:16.17 (3) 184.172 NRM +7.305
5 Antal Novák (Neo) HUN 42.97 (7) 4:50.73 (7) SB 2:17.55 (10) 8:51.01 (5) 190.376 SB +13.509
6 Gábor Nagy (B2) HUN 46.83 (9) 5:20.54 (8) 2:24.88 (12) PB 9:51.88 (6) 207.652 SB +30.785
Csaba Sárosi (B2) HUN - - 2:24.36 (11) SB - - -
Lajos Gyurcsovics (Neo) HUN - - 2:14.37 (9) PB - - -
Peter Tietz (B1) GDR - - 2:13.54 (8) SB - - -
László Kovács (M??) HUN 41.90 (4) - 2:11.73 (5) - - -
András Görgényi (M??) HUN 42.39 (6) 4:42.52 (6) 2:11.13 (3) SB - - -
Steffen Meißner (A2) GDR 41.64 (3) 4:33.70 (3) 2:12.30 (6) - - -
NRJ - National Record Juniors, NRM - National Record Master, AA2 - Age Group Record A1/A2, SB - Seasonal Best

Men - 500 meter
26.01.1983

PosNameNationTimeDiff
1 Heiko Scandolo (A2) GDR 41.39 -
2 István Szőcs (A2) HUN 41.64 NRJ +0.250
3 Steffen Meißner (A2) GDR 41.64 +0.250
4 László Kovács (M??) HUN 41.90 +0.510
5 Ferdinánd Biró (M??) HUN 42.20 +0.810
6 András Görgényi (M??) HUN 42.39 +1.000
7 Antal Novák (Neo) HUN 42.97 +1.580
8 András Takács (M35) HUN 44.70 SB +3.310
9 Gábor Nagy (B2) HUN 46.83 +5.440
Lajos Gyurcsovics (Neo) HUN - -
Csaba Sárosi (B2) HUN - -
Peter Tietz (B1) GDR - -
NRJ - National Record Juniors, NRM - National Record Master, AA2 - Age Group Record A1/A2, SB - Seasonal Best

Men - 3000 meter
26.01.1983

PosNameNationTimeDiff
1 Heiko Scandolo (A2) GDR 4:26.66 -
2 Ferdinánd Biró (M??) HUN 4:30.55 SB +3.890
3 Steffen Meißner (A2) GDR 4:33.70 +7.040
4 András Takács (M35) HUN 4:34.17 NRM +7.510
5 István Szőcs (A2) HUN 4:41.42 +14.760
6 András Görgényi (M??) HUN 4:42.52 +15.860
7 Antal Novák (Neo) HUN 4:50.73 SB +24.070
8 Gábor Nagy (B2) HUN 5:20.54 +53.880
Lajos Gyurcsovics (Neo) HUN - -
Csaba Sárosi (B2) HUN - -
László Kovács (M??) HUN - -
Peter Tietz (B1) GDR - -
NRJ - National Record Juniors, NRM - National Record Master, AA2 - Age Group Record A1/A2, SB - Seasonal Best

Men - 1500 meter
27.01.1983

PosNameNationTimeDiff
1 Heiko Scandolo (A2) GDR 2:08.03 -
2 Ferdinánd Biró (M??) HUN 2:09.91 +1.880
3 András Görgényi (M??) HUN 2:11.13 SB +3.100
4 István Szőcs (A2) HUN 2:11.73 +3.700
5 László Kovács (M??) HUN 2:11.73 +3.700
6 Steffen Meißner (A2) GDR 2:12.30 +4.270
7 András Takács (M35) HUN 2:12.48 NRM +4.450
8 Peter Tietz (B1) GDR 2:13.54 SB +5.510
9 Lajos Gyurcsovics (Neo) HUN 2:14.37 PB +6.340
10 Antal Novák (Neo) HUN 2:17.55 +9.520
11 Csaba Sárosi (B2) HUN 2:24.36 SB +16.330
12 Gábor Nagy (B2) HUN 2:24.88 PB +16.850
NRJ - National Record Juniors, NRM - National Record Master, AA2 - Age Group Record A1/A2, SB - Seasonal Best

Men - 5000 meter
27.01.1983

PosNameNationTimeDiff
1 Heiko Scandolo (A2) GDR 8:03.67 -
2 Ferdinánd Biró (M??) HUN 8:09.74 +6.070
3 András Takács (M35) HUN 8:16.17 +12.500
4 István Szőcs (A2) HUN 8:30.90 +27.230
5 Antal Novák (Neo) HUN 8:51.01 +47.340
6 Gábor Nagy (B2) HUN 9:51.88 +1.48.210
Lajos Gyurcsovics (Neo) HUN - -
Csaba Sárosi (B2) HUN - -
Steffen Meißner (A2) GDR - -
László Kovács (M??) HUN - -
András Görgényi (M??) HUN - -
Peter Tietz (B1) GDR - -
NRJ - National Record Juniors, NRM - National Record Master, AA2 - Age Group Record A1/A2, SB - Seasonal Best

Samalogs 26. - 27.01.1983