Competition: Chinese Sprint Championshisp 2011

Rink:
Ürümqi (CHN)
Date:
08. - 09.01.2011
Records:
Information:
  • 56 athletes from 1 nation
  • 25 women and 31 men
  • 4 distances (1000m (1. Race), 1000m (2. Race), 500m (1. Race), 500m (2. Race))
  • 224 races (5x mit DNF/DNS/DQ)

Women , Samalog - Sprint Combination 500m/1000m/500m/1000m
08. - 09.01.2011

PosNameNation500m 1. Race1000m 1. Race500m 2. Race1000m 2. RacePointsDiff
1 Peiyu Jin (Senior) CHN 39.49 (2) 1:19.28 (1) 38.94 (5) 1:18.61 (2) 157.375 TR -
2 Hong Zhang (Neo) CHN 39.81 (5) 1:19.48 (2) 38.91 (4) 1:18.23 (1) TR 157.575 +0.200
3 Shuang.86 Zhang (Senior) CHN 39.67 (4) 1:20.80 (3) 38.76 (1) TR 1:18.80 (3) SB 158.230 SB +0.855
4 Shuai Qi (Neo) CHN 39.66 (3) 1:21.70 (4) 38.79 (2) 1:19.91 (4) 159.255 SB +1.880
5 Dan.87 Li (Neo) CHN 39.83 (6) 1:21.89 (5) 39.40 (6) 1:21.48 (5) 160.915 SB +3.540
6 Meihui Lin (A1) CHN 40.73 (7) 1:24.21 (8) 39.92 (7) PB 1:22.22 (8) 163.865 SB +6.490
7 Yue.95 Zhang (C2) CHN 41.66 (13) 1:24.46 (10) 40.15 (8) 1:21.98 (6) NRJ 165.030 NRJ +7.655
8 Jing Li (A1) CHN 41.33 (9) 1:24.81 (12) 40.29 (9) PB 1:23.77 (13) 165.910 PB +8.535
9 Wenhui Ning (B2) CHN 40.96 (8) 1:24.22 (9) 40.53 (10) 1:24.69 (14) 165.945 SB +8.570
10 Hao Jia (Neo) CHN 42.03 (17) 1:23.71 (6) 41.15 (16) 1:22.15 (7) 166.110 SB +8.735
11 Ke Xu (A1) CHN 42.01 (16) 1:24.00 (7) 40.85 (13) 1:23.35 (10) 166.535 PB +9.160
12 Xue.84 Li (Senior) CHN 41.68 (14) 1:24.62 (11) 40.96 (14) SB 1:23.55 (12) 166.725 SB +9.350
13 Hui Sun (Neo) CHN 41.42 (10) 1:25.64 (13) 40.78 (12) 1:23.44 (11) SB 166.740 SB +9.365
14 Yu.90 Zhang (Neo) CHN 41.66 (12) 1:26.80 (17) 41.13 (15) 1:22.58 (9) PB 167.480 PB +10.105
15 Shanna An (Neo) CHN 42.63 (21) 1:26.52 (15) 41.44 (17) 1:25.25 (15) 169.955 SB +12.580
16 Shuangshuang Wu (C2) CHN 43.02 (25) 1:25.77 (14) 42.12 (22) 1:25.29 (16) 170.670 SB +13.295
17 Wen Tang (C2) CHN 42.45 (19) 1:27.87 (19) 42.00 (20) 1:25.38 (17) 171.075 SB +13.700
18 Yu.96 Tian (C1) CHN 42.18 (18) 1:28.01 (20) 41.70 (19) 1:26.98 (19) 171.375 SB +14.000
19 Le Xu (B2) CHN 42.68 (22) 1:26.65 (16) 42.18 (23) 1:28.33 (21) 172.350 SB +14.975
20 Shiyi Shao (C2) CHN 42.57 (20) 1:29.33 (22) 42.07 (21) 1:27.17 (20) 172.890 SB +15.515
21 Xiaoxuan Shi (C1) CHN 42.71 (24) 1:29.81 (23) 42.92 (24) 1:31.90 (22) 176.485 SB +19.110
22 Yanan Liu (A2) CHN 42.69 (23) 1:28.39 (21) 1:12.20 (25) 1:26.43 (18) 202.300 SB +44.925
Jing Gong (Neo) CHN 41.80 (15) DQ 41.54 (18) - - -
Jing.85 Yu (Senior) CHN 38.82 (1) - 38.81 (3) - - -
Lu.88 Zhang (Neo) CHN 41.61 (11) 1:27.52 (18) 40.69 (11) - - -
TR - Track Record, CC2 - Age Group Record C1/C2, SB - Seasonal Best

Women - 500 (1. Race) meter
08.01.2011

PosNameNationTimeDiff
1 Jing.85 Yu (Senior) CHN 38.82 -
2 Peiyu Jin (Senior) CHN 39.49 +0.670
3 Shuai Qi (Neo) CHN 39.66 +0.840
4 Shuang.86 Zhang (Senior) CHN 39.67 +0.850
5 Hong Zhang (Neo) CHN 39.81 +0.990
6 Dan.87 Li (Neo) CHN 39.83 +1.010
7 Meihui Lin (A1) CHN 40.73 +1.910
8 Wenhui Ning (B2) CHN 40.96 +2.140
9 Jing Li (A1) CHN 41.33 +2.510
10 Hui Sun (Neo) CHN 41.42 +2.600
11 Lu.88 Zhang (Neo) CHN 41.61 +2.790
12 Yu.90 Zhang (Neo) CHN 41.66 +2.840
13 Yue.95 Zhang (C2) CHN 41.66 +2.840
14 Xue.84 Li (Senior) CHN 41.68 +2.860
15 Jing Gong (Neo) CHN 41.80 +2.980
16 Ke Xu (A1) CHN 42.01 +3.190
17 Hao Jia (Neo) CHN 42.03 +3.210
18 Yu.96 Tian (C1) CHN 42.18 +3.360
19 Wen Tang (C2) CHN 42.45 +3.630
20 Shiyi Shao (C2) CHN 42.57 +3.750
21 Shanna An (Neo) CHN 42.63 +3.810
22 Le Xu (B2) CHN 42.68 +3.860
23 Yanan Liu (A2) CHN 42.69 +3.870
24 Xiaoxuan Shi (C1) CHN 42.71 +3.890
25 Shuangshuang Wu (C2) CHN 43.02 +4.200
TR - Track Record, CC2 - Age Group Record C1/C2, SB - Seasonal Best

Women - 1000 (1. Race) meter
08.01.2011

PosNameNationTimeDiff
1 Peiyu Jin (Senior) CHN 1:19.28 -
2 Hong Zhang (Neo) CHN 1:19.48 +0.200
3 Shuang.86 Zhang (Senior) CHN 1:20.80 +1.520
4 Shuai Qi (Neo) CHN 1:21.70 +2.420
5 Dan.87 Li (Neo) CHN 1:21.89 +2.610
6 Hao Jia (Neo) CHN 1:23.71 +4.430
7 Ke Xu (A1) CHN 1:24.00 +4.720
8 Meihui Lin (A1) CHN 1:24.21 +4.930
9 Wenhui Ning (B2) CHN 1:24.22 +4.940
10 Yue.95 Zhang (C2) CHN 1:24.46 +5.180
11 Xue.84 Li (Senior) CHN 1:24.62 +5.340
12 Jing Li (A1) CHN 1:24.81 +5.530
13 Hui Sun (Neo) CHN 1:25.64 +6.360
14 Shuangshuang Wu (C2) CHN 1:25.77 +6.490
15 Shanna An (Neo) CHN 1:26.52 +7.240
16 Le Xu (B2) CHN 1:26.65 +7.370
17 Yu.90 Zhang (Neo) CHN 1:26.80 +7.520
18 Lu.88 Zhang (Neo) CHN 1:27.52 +8.240
19 Wen Tang (C2) CHN 1:27.87 +8.590
20 Yu.96 Tian (C1) CHN 1:28.01 +8.730
21 Yanan Liu (A2) CHN 1:28.39 +9.110
22 Shiyi Shao (C2) CHN 1:29.33 +10.050
23 Xiaoxuan Shi (C1) CHN 1:29.81 +10.530
Jing.85 Yu (Senior) CHN - -
DQ Jing Gong (Neo) CHN DQ -
TR - Track Record, CC2 - Age Group Record C1/C2, SB - Seasonal Best

Women - 500 (2. Race) meter
09.01.2011

PosNameNationTimeDiff
1 Shuang.86 Zhang (Senior) CHN 38.76 TR -
2 Shuai Qi (Neo) CHN 38.79 +0.030
3 Jing.85 Yu (Senior) CHN 38.81 +0.050
4 Hong Zhang (Neo) CHN 38.91 +0.150
5 Peiyu Jin (Senior) CHN 38.94 +0.180
6 Dan.87 Li (Neo) CHN 39.40 +0.640
7 Meihui Lin (A1) CHN 39.92 PB +1.160
8 Yue.95 Zhang (C2) CHN 40.15 +1.390
9 Jing Li (A1) CHN 40.29 PB +1.530
10 Wenhui Ning (B2) CHN 40.53 +1.770
11 Lu.88 Zhang (Neo) CHN 40.69 +1.930
12 Hui Sun (Neo) CHN 40.78 +2.020
13 Ke Xu (A1) CHN 40.85 +2.090
14 Xue.84 Li (Senior) CHN 40.96 SB +2.200
15 Yu.90 Zhang (Neo) CHN 41.13 +2.370
16 Hao Jia (Neo) CHN 41.15 +2.390
17 Shanna An (Neo) CHN 41.44 +2.680
18 Jing Gong (Neo) CHN 41.54 +2.780
19 Yu.96 Tian (C1) CHN 41.70 +2.940
20 Wen Tang (C2) CHN 42.00 +3.240
21 Shiyi Shao (C2) CHN 42.07 +3.310
22 Shuangshuang Wu (C2) CHN 42.12 +3.360
23 Le Xu (B2) CHN 42.18 +3.420
24 Xiaoxuan Shi (C1) CHN 42.92 +4.160
25 Yanan Liu (A2) CHN 1:12.20 +33.440
TR - Track Record, CC2 - Age Group Record C1/C2, SB - Seasonal Best

Women - 1000 (2. Race) meter
09.01.2011

PosNameNationTimeDiff
1 Hong Zhang (Neo) CHN 1:18.23 TR -
2 Peiyu Jin (Senior) CHN 1:18.61 +0.380
3 Shuang.86 Zhang (Senior) CHN 1:18.80 SB +0.570
4 Shuai Qi (Neo) CHN 1:19.91 +1.680
5 Dan.87 Li (Neo) CHN 1:21.48 +3.250
6 Yue.95 Zhang (C2) CHN 1:21.98 NRJ +3.750
7 Hao Jia (Neo) CHN 1:22.15 +3.920
8 Meihui Lin (A1) CHN 1:22.22 +3.990
9 Yu.90 Zhang (Neo) CHN 1:22.58 PB +4.350
10 Ke Xu (A1) CHN 1:23.35 +5.120
11 Hui Sun (Neo) CHN 1:23.44 SB +5.210
12 Xue.84 Li (Senior) CHN 1:23.55 +5.320
13 Jing Li (A1) CHN 1:23.77 +5.540
14 Wenhui Ning (B2) CHN 1:24.69 +6.460
15 Shanna An (Neo) CHN 1:25.25 +7.020
16 Shuangshuang Wu (C2) CHN 1:25.29 +7.060
17 Wen Tang (C2) CHN 1:25.38 +7.150
18 Yanan Liu (A2) CHN 1:26.43 +8.200
19 Yu.96 Tian (C1) CHN 1:26.98 +8.750
20 Shiyi Shao (C2) CHN 1:27.17 +8.940
21 Le Xu (B2) CHN 1:28.33 +10.100
22 Xiaoxuan Shi (C1) CHN 1:31.90 +13.670
Jing.85 Yu (Senior) CHN - -
Jing Gong (Neo) CHN - -
Lu.88 Zhang (Neo) CHN - -
TR - Track Record, CC2 - Age Group Record C1/C2, SB - Seasonal Best

Samalogs 08. - 09.01.2011