Competition: Chinese Sprint Championshisp 2011

Rink:
Ürümqi (CHN)
Date:
08. - 09.01.2011
Records:
Information:
  • 56 athletes from 1 nation
  • 25 women and 31 men
  • 4 distances (1000m (1. Race), 1000m (2. Race), 500m (1. Race), 500m (2. Race))
  • 224 races (5x mit DNF/DNS/DQ)

Men , Samalog - Sprint Combination 500m/1000m/500m/1000m
08. - 09.01.2011

PosNameNation500m 1. Race1000m 1. Race500m 2. Race1000m 2. RacePointsDiff
1 Nan.89 Wang (Neo) CHN 35.69 (1) 1:11.72 (1) 35.83 (2) 1:11.71 (1) TR, SB 143.235 TR, PB -
2 Zhongqi Zhang (Senior) CHN 36.38 (2) 1:13.91 (7) 35.61 (1) TR 1:12.03 (2) 144.960 SB +1.725
3 Bing Sun (Senior) CHN 36.69 (5) 1:13.06 (2) 36.35 (6) 1:13.01 (4) SB 146.075 PB +2.840
4 Zhongsheng Mu (A2) CHN 36.69 (4) 1:13.85 (5) 36.46 (7) SB 1:12.84 (3) 146.495 SB +3.260
5 Minghao Nan (Senior) CHN 36.48 (3) 1:14.23 (9) SB 36.20 (4) PB 1:14.34 (12) 146.965 PB +3.730
6 Qiang Guo (Neo) CHN 36.80 (7) 1:14.64 (13) 36.02 (3) SB 1:13.76 (9) SB 147.020 SB +3.785
7 Rongda Wang (Neo) CHN 36.70 (6) 1:14.59 (12) 36.32 (5) SB 1:13.42 (7) SB 147.025 SB +3.790
8 Chao Yan (Senior) CHN 37.07 (11) 1:13.79 (4) 36.90 (12) 1:13.39 (6) SB 147.560 PB +4.325
9 Xin.83 Jin (Senior) CHN 37.44 (18) 1:14.10 (8) 37.25 (19) SB 1:13.03 (5) SB 148.255 PB +5.020
10 Guannan Li (Senior) CHN 37.40 (14) 1:13.87 (6) 37.50 (22) 1:13.56 (8) SB 148.615 PB +5.380
11 Xiaoming Tang (Senior) CHN 37.62 (20) 1:14.71 (14) 36.75 (9) SB 1:14.30 (11) 148.875 SB +5.640
12 Wenyu Gao (Neo) CHN 37.41 (15) 1:14.38 (10) 37.16 (15) 1:14.60 (13) 149.060 PB +5.825
13 Qiuming Bai (B1) CHN 37.18 (12) 1:15.62 (18) 36.65 (8) 1:15.23 (14) SB 149.255 SB +6.020
14 Chaoyu Wang (A1) CHN 37.77 (23) 1:14.47 (11) 37.39 (21) 1:13.86 (10) SB 149.325 SB +6.090
15 Haoran Sun (A2) CHN 37.05 (9) 1:15.70 (19) 37.22 (17) 1:15.39 (15) SB 149.815 SB +6.580
16 Wei.94 Wang (B1) CHN 37.06 (10) 1:15.98 (23) SB 36.84 (11) SB 1:16.20 (22) 149.990 PB +6.755
17 Kefei Zhao (A1) CHN 37.33 (13) 1:16.32 (25) 36.97 (14) 1:15.68 (19) 150.300 SB +7.065
18 Jiaxuan Xie (B1) CHN 37.48 (19) 1:16.02 (24) 37.24 (18) 1:15.63 (17) SB 150.545 SB +7.310
19 Yuxin Zhang (B2) CHN 37.77 (22) 1:15.56 (17) 37.36 (20) 1:15.70 (20) 150.760 SB +7.525
20 Xin.93 Zhang (B2) CHN 37.44 (17) 1:17.73 (29) 36.91 (13) 1:15.64 (18) PB 151.035 PB +7.800
21 Nannan.90 Jiang (Neo) CHN 37.91 (25) 1:15.72 (20) 37.82 (28) PB 1:15.56 (16) 151.370 PB +8.135
22 Honghan Zhao (A1) CHN 37.97 (28) 1:16.96 (28) 37.59 (24) 1:16.88 (23) 152.480 PB +9.245
23 Haolong Li (A1) CHN 37.96 (27) 1:17.87 (30) 38.13 (29) 1:15.89 (21) 152.970 PB +9.735
Peng Liu (C2) CHN DQ 1:16.65 (26) 36.83 (10) NRJ - - -
Xingyang Jin (A2) CHN 37.41 (16) 1:14.80 (15) SB DNF - - -
Zengqiang Chen (Neo) CHN 36.94 (8) 1:13.60 (3) DQ - - -
Lei Jiang (Neo) CHN 37.91 (26) 1:18.62 (31) 37.76 (27) - - -
Yang Zhang (Neo) CHN 38.22 (30) 1:16.69 (27) 37.76 (26) - - -
Bo Hu (B1) CHN 38.08 (29) 1:15.95 (22) 37.20 (16) SB - - -
Yu.93 Tian (B2) CHN 37.70 (21) 1:15.84 (21) 37.66 (25) - - -
Yongtao Huang (C2) CHN 37.90 (24) 1:15.56 (16) 37.58 (23) SB DNF - -
TR - Track Record, NCR - Championship Record, CC2 - Age Group Record C1/C2, SB - Seasonal Best

Men - 500 (1. Race) meter
08.01.2011

PosNameNationTimeDiff
1 Nan.89 Wang (Neo) CHN 35.69 -
2 Zhongqi Zhang (Senior) CHN 36.38 +0.690
3 Minghao Nan (Senior) CHN 36.48 +0.790
4 Zhongsheng Mu (A2) CHN 36.69 +1.000
5 Bing Sun (Senior) CHN 36.69 +1.000
6 Rongda Wang (Neo) CHN 36.70 +1.010
7 Qiang Guo (Neo) CHN 36.80 +1.110
8 Zengqiang Chen (Neo) CHN 36.94 +1.250
9 Haoran Sun (A2) CHN 37.05 +1.360
10 Wei.94 Wang (B1) CHN 37.06 +1.370
11 Chao Yan (Senior) CHN 37.07 +1.380
12 Qiuming Bai (B1) CHN 37.18 +1.490
13 Kefei Zhao (A1) CHN 37.33 +1.640
14 Guannan Li (Senior) CHN 37.40 +1.710
15 Wenyu Gao (Neo) CHN 37.41 +1.720
16 Xingyang Jin (A2) CHN 37.41 +1.720
17 Xin.93 Zhang (B2) CHN 37.44 +1.750
18 Xin.83 Jin (Senior) CHN 37.44 +1.750
19 Jiaxuan Xie (B1) CHN 37.48 +1.790
20 Xiaoming Tang (Senior) CHN 37.62 +1.930
21 Yu.93 Tian (B2) CHN 37.70 +2.010
22 Yuxin Zhang (B2) CHN 37.77 +2.080
23 Chaoyu Wang (A1) CHN 37.77 +2.080
24 Yongtao Huang (C2) CHN 37.90 +2.210
25 Nannan.90 Jiang (Neo) CHN 37.91 +2.220
26 Lei Jiang (Neo) CHN 37.91 +2.220
27 Haolong Li (A1) CHN 37.96 +2.270
28 Honghan Zhao (A1) CHN 37.97 +2.280
29 Bo Hu (B1) CHN 38.08 +2.390
30 Yang Zhang (Neo) CHN 38.22 +2.530
DQ Peng Liu (C2) CHN DQ -
TR - Track Record, NCR - Championship Record, CC2 - Age Group Record C1/C2, SB - Seasonal Best

Men - 1000 (1. Race) meter
08.01.2011

PosNameNationTimeDiff
1 Nan.89 Wang (Neo) CHN 1:11.72 -
2 Bing Sun (Senior) CHN 1:13.06 +1.340
3 Zengqiang Chen (Neo) CHN 1:13.60 +1.880
4 Chao Yan (Senior) CHN 1:13.79 +2.070
5 Zhongsheng Mu (A2) CHN 1:13.85 +2.130
6 Guannan Li (Senior) CHN 1:13.87 +2.150
7 Zhongqi Zhang (Senior) CHN 1:13.91 +2.190
8 Xin.83 Jin (Senior) CHN 1:14.10 +2.380
9 Minghao Nan (Senior) CHN 1:14.23 SB +2.510
10 Wenyu Gao (Neo) CHN 1:14.38 +2.660
11 Chaoyu Wang (A1) CHN 1:14.47 +2.750
12 Rongda Wang (Neo) CHN 1:14.59 +2.870
13 Qiang Guo (Neo) CHN 1:14.64 +2.920
14 Xiaoming Tang (Senior) CHN 1:14.71 +2.990
15 Xingyang Jin (A2) CHN 1:14.80 SB +3.080
16 Yongtao Huang (C2) CHN 1:15.56 +3.840
17 Yuxin Zhang (B2) CHN 1:15.56 +3.840
18 Qiuming Bai (B1) CHN 1:15.62 +3.900
19 Haoran Sun (A2) CHN 1:15.70 +3.980
20 Nannan.90 Jiang (Neo) CHN 1:15.72 +4.000
21 Yu.93 Tian (B2) CHN 1:15.84 +4.120
22 Bo Hu (B1) CHN 1:15.95 +4.230
23 Wei.94 Wang (B1) CHN 1:15.98 SB +4.260
24 Jiaxuan Xie (B1) CHN 1:16.02 +4.300
25 Kefei Zhao (A1) CHN 1:16.32 +4.600
26 Peng Liu (C2) CHN 1:16.65 +4.930
27 Yang Zhang (Neo) CHN 1:16.69 +4.970
28 Honghan Zhao (A1) CHN 1:16.96 +5.240
29 Xin.93 Zhang (B2) CHN 1:17.73 +6.010
30 Haolong Li (A1) CHN 1:17.87 +6.150
31 Lei Jiang (Neo) CHN 1:18.62 +6.900
TR - Track Record, NCR - Championship Record, CC2 - Age Group Record C1/C2, SB - Seasonal Best

Men - 500 (2. Race) meter
09.01.2011

PosNameNationTimeDiff
1 Zhongqi Zhang (Senior) CHN 35.61 TR -
2 Nan.89 Wang (Neo) CHN 35.83 +0.220
3 Qiang Guo (Neo) CHN 36.02 SB +0.410
4 Minghao Nan (Senior) CHN 36.20 PB +0.590
5 Rongda Wang (Neo) CHN 36.32 SB +0.710
6 Bing Sun (Senior) CHN 36.35 +0.740
7 Zhongsheng Mu (A2) CHN 36.46 SB +0.850
8 Qiuming Bai (B1) CHN 36.65 +1.040
9 Xiaoming Tang (Senior) CHN 36.75 SB +1.140
10 Peng Liu (C2) CHN 36.83 NRJ +1.220
11 Wei.94 Wang (B1) CHN 36.84 SB +1.230
12 Chao Yan (Senior) CHN 36.90 +1.290
13 Xin.93 Zhang (B2) CHN 36.91 +1.300
14 Kefei Zhao (A1) CHN 36.97 +1.360
15 Wenyu Gao (Neo) CHN 37.16 +1.550
16 Bo Hu (B1) CHN 37.20 SB +1.590
17 Haoran Sun (A2) CHN 37.22 +1.610
18 Jiaxuan Xie (B1) CHN 37.24 +1.630
19 Xin.83 Jin (Senior) CHN 37.25 SB +1.640
20 Yuxin Zhang (B2) CHN 37.36 +1.750
21 Chaoyu Wang (A1) CHN 37.39 +1.780
22 Guannan Li (Senior) CHN 37.50 +1.890
23 Yongtao Huang (C2) CHN 37.58 SB +1.970
24 Honghan Zhao (A1) CHN 37.59 +1.980
25 Yu.93 Tian (B2) CHN 37.66 +2.050
26 Yang Zhang (Neo) CHN 37.76 +2.150
27 Lei Jiang (Neo) CHN 37.76 +2.150
28 Nannan.90 Jiang (Neo) CHN 37.82 PB +2.210
29 Haolong Li (A1) CHN 38.13 +2.520
DQ Zengqiang Chen (Neo) CHN DQ -
DNF Xingyang Jin (A2) CHN DNF -
TR - Track Record, NCR - Championship Record, CC2 - Age Group Record C1/C2, SB - Seasonal Best

Men - 1000 (2. Race) meter
09.01.2011

PosNameNationTimeDiff
1 Nan.89 Wang (Neo) CHN 1:11.71 TR, SB -
2 Zhongqi Zhang (Senior) CHN 1:12.03 +0.320
3 Zhongsheng Mu (A2) CHN 1:12.84 +1.130
4 Bing Sun (Senior) CHN 1:13.01 SB +1.300
5 Xin.83 Jin (Senior) CHN 1:13.03 SB +1.320
6 Chao Yan (Senior) CHN 1:13.39 SB +1.680
7 Rongda Wang (Neo) CHN 1:13.42 SB +1.710
8 Guannan Li (Senior) CHN 1:13.56 SB +1.850
9 Qiang Guo (Neo) CHN 1:13.76 SB +2.050
10 Chaoyu Wang (A1) CHN 1:13.86 SB +2.150
11 Xiaoming Tang (Senior) CHN 1:14.30 +2.590
12 Minghao Nan (Senior) CHN 1:14.34 +2.630
13 Wenyu Gao (Neo) CHN 1:14.60 +2.890
14 Qiuming Bai (B1) CHN 1:15.23 SB +3.520
15 Haoran Sun (A2) CHN 1:15.39 SB +3.680
16 Nannan.90 Jiang (Neo) CHN 1:15.56 +3.850
17 Jiaxuan Xie (B1) CHN 1:15.63 SB +3.920
18 Xin.93 Zhang (B2) CHN 1:15.64 PB +3.930
19 Kefei Zhao (A1) CHN 1:15.68 +3.970
20 Yuxin Zhang (B2) CHN 1:15.70 +3.990
21 Haolong Li (A1) CHN 1:15.89 +4.180
22 Wei.94 Wang (B1) CHN 1:16.20 +4.490
23 Honghan Zhao (A1) CHN 1:16.88 +5.170
Yu.93 Tian (B2) CHN - -
Peng Liu (C2) CHN - -
Zengqiang Chen (Neo) CHN - -
Lei Jiang (Neo) CHN - -
DNF Yongtao Huang (C2) CHN DNF -
Yang Zhang (Neo) CHN - -
Bo Hu (B1) CHN - -
Xingyang Jin (A2) CHN - -
TR - Track Record, NCR - Championship Record, CC2 - Age Group Record C1/C2, SB - Seasonal Best

Samalogs 08. - 09.01.2011