Competition: Chinese Allround Championshisp 2011

Information:
  • 69 athletes from 1 nation
  • 30 women and 39 men
  • 5 distances (10000m, 1500m, 3000m, 5000m, 500m)
  • 276 races (10x mit DNF/DNS/DQ)

Men , Samalog - Big Combination 500m/5000m/1500m/10000m
10. - 11.01.2011

PosNameNation500m5000m1500m10000mPointsDiff
1 Longjiang Sun (A1) CHN 36.63 (1) SB 6:52.98 (1) TR 1:49.29 (1) TR 14:28.10 (2) 157.763 TR, SB -
2 Rehati Baoerjiang (Neo) CHN 38.26 (21) 7:03.49 (3) 1:51.75 (4) SB 14:27.75 (1) TR, SB 161.247 SB +3.484
3 Haiming Zhang (A1) CHN 38.36 (23) 7:06.47 (4) 1:52.11 (6) SB 14:51.27 (4) 162.941 SB +5.178
4 Jingnan Feng (Neo) CHN 37.75 (10) PB 7:11.29 (7) 1:53.99 (12) PB 14:57.56 (6) 163.754 SB +5.991
5 Xuefeng Li (B1) CHN 37.31 (4) SB 7:13.20 (10) 1:53.03 (9) PB 15:12.08 (10) 163.911 PB +6.148
6 Rehanbai Talabuhan (Neo) CHN 38.36 (24) SB 7:11.48 (8) 1:54.38 (19) SB 14:48.39 (3) SB 164.054 SB +6.291
7 Zhenhua Ren (Neo) CHN 38.76 (29) 7:11.92 (9) 1:52.86 (8) SB 14:55.04 (5) 164.324 SB +6.561
8 Zheng Xiong (Senior) CHN 37.46 (6) 7:17.19 (15) 1:51.94 (5) SB 15:23.21 (12) 164.653 SB +6.890
9 Guojun Tian (Neo) CHN 38.04 (17) SB 7:15.91 (14) 1:55.00 (21) 15:22.49 (11) SB 166.089 SB +8.326
10 Yan.92 Liu (A1) CHN 39.27 (36) 7:11.28 (6) 1:56.43 (32) 14:58.01 (7) 166.109 SB +8.346
11 Yiming.95 Liu (B1) CHN 38.24 (20) SB 7:14.45 (12) 1:59.98 (34) 15:09.17 (8) 167.137 SB +9.374
12 Hongliang Zhang (A2) CHN 37.27 (3) 7:26.15 (23) 1:54.05 (14) SB 15:45.12 (14) 167.158 SB +9.395
13 Zupei Xiong (Neo) CHN 39.67 (37) SB 7:14.86 (13) 1:55.48 (26) PB 15:11.86 (9) 167.242 PB +9.479
14 Chunbo Zheng (Neo) CHN 39.16 (34) PB 7:14.23 (11) 1:55.09 (24) PB 15:43.96 (13) 168.144 PB +10.381
15 Haotian Lin (B2) CHN 37.64 (8) SB 7:24.97 (22) 1:53.38 (11) PB 16:16.22 (15) 168.741 SB +10.978
Jiacheng Li (Neo) CHN 37.93 (12) DNS - - - -
Yue Cheng (Senior) CHN 37.73 (9) DQ DQ - - -
Shengyu Chen (Neo) CHN DQ 7:37.35 (29) 1:54.11 (15) PB - - -
Xing Wei (Neo) CHN 38.09 (19) DQ 1:56.17 (31) PB - - -
Weihao Zhang (A1) CHN 38.49 (27) 8:42.26 (36) SB 2:04.56 (37) - - -
Jianlong Feng (B2) CHN 37.91 (11) SB 7:59.09 (35) 1:54.38 (18) SB - - -
Bing.92 Li (A1) CHN 38.45 (26) 7:47.04 (34) 2:01.79 (36) - - -
Dianhe Guan (Neo) CHN 39.23 (35) SB 7:46.85 (33) 1:56.65 (33) PB - - -
Huae.90 Li (Neo) CHN 40.11 (38) 7:37.92 (30) 2:00.17 (35) - - -
Sibo Zhao (Neo) CHN 37.38 (5) SB 7:40.48 (32) 1:54.04 (13) SB - - -
Lei.88 Zhang (Neo) CHN 37.52 (7) PB 7:38.70 (31) 1:54.28 (16) PB - - -
Ronghao Zheng (A1) CHN 38.62 (28) SB 7:36.62 (28) 1:55.04 (22) - - -
Di Bao (B2) CHN 39.02 (32) PB 7:29.71 (27) 1:55.95 (30) PB - - -
Zhendong Yang (C2) CHN 39.07 (33) SB 7:28.03 (25) 1:55.92 (29) - - -
Zhiwen Guo (A2) CHN 38.94 (31) SB 7:28.46 (26) 1:55.07 (23) SB - - -
Zhiqiang.86 Hu (Senior) CHN 38.05 (18) SB 7:27.44 (24) PB 1:53.36 (10) PB - - -
Xingyu Song (Neo) CHN 38.35 (22) 7:23.50 (20) 1:55.72 (28) - - -
Qiang.90 Wang (Neo) CHN 38.01 (15) SB 7:24.48 (21) 1:54.31 (17) SB - - -
Wenming Zhang (A1) CHN 38.02 (16) SB 7:21.70 (19) 1:54.66 (20) - - -
Yu Guan (Neo) CHN 37.99 (14) 7:18.99 (18) 1:55.66 (27) PB - - -
Fan.89 Yang (Neo) CHN 38.37 (25) 7:17.84 (16) 1:55.32 (25) PB - - -
Yuqing Zhou (Neo) CHN 38.81 (30) 7:18.90 (17) 1:52.37 (7) SB - - -
Bailin Li (A1) CHN 36.95 (2) SB 7:08.99 (5) 1:50.71 (3) DQ - -
Xuefeng Gao (Senior) CHN 37.94 (13) 7:01.67 (2) 1:49.53 (2) - - -
WRJout - World Record Juniors (Outdoor), TR - Track Record, NCR - Championship Record, SB - Seasonal Best

Men - 500 meter
10.01.2011

PosNameNationTimeDiff
1 Longjiang Sun (A1) CHN 36.63 SB -
2 Bailin Li (A1) CHN 36.95 SB +0.320
3 Hongliang Zhang (A2) CHN 37.27 +0.640
4 Xuefeng Li (B1) CHN 37.31 SB +0.680
5 Sibo Zhao (Neo) CHN 37.38 SB +0.750
6 Zheng Xiong (Senior) CHN 37.46 +0.830
7 Lei.88 Zhang (Neo) CHN 37.52 PB +0.890
8 Haotian Lin (B2) CHN 37.64 SB +1.010
9 Yue Cheng (Senior) CHN 37.73 +1.100
10 Jingnan Feng (Neo) CHN 37.75 PB +1.120
11 Jianlong Feng (B2) CHN 37.91 SB +1.280
12 Jiacheng Li (Neo) CHN 37.93 +1.300
13 Xuefeng Gao (Senior) CHN 37.94 +1.310
14 Yu Guan (Neo) CHN 37.99 +1.360
15 Qiang.90 Wang (Neo) CHN 38.01 SB +1.380
16 Wenming Zhang (A1) CHN 38.02 SB +1.390
17 Guojun Tian (Neo) CHN 38.04 SB +1.410
18 Zhiqiang.86 Hu (Senior) CHN 38.05 SB +1.420
19 Xing Wei (Neo) CHN 38.09 +1.460
20 Yiming.95 Liu (B1) CHN 38.24 SB +1.610
21 Rehati Baoerjiang (Neo) CHN 38.26 +1.630
22 Xingyu Song (Neo) CHN 38.35 +1.720
23 Haiming Zhang (A1) CHN 38.36 +1.730
24 Rehanbai Talabuhan (Neo) CHN 38.36 SB +1.730
25 Fan.89 Yang (Neo) CHN 38.37 +1.740
26 Bing.92 Li (A1) CHN 38.45 +1.820
27 Weihao Zhang (A1) CHN 38.49 +1.860
28 Ronghao Zheng (A1) CHN 38.62 SB +1.990
29 Zhenhua Ren (Neo) CHN 38.76 +2.130
30 Yuqing Zhou (Neo) CHN 38.81 +2.180
31 Zhiwen Guo (A2) CHN 38.94 SB +2.310
32 Di Bao (B2) CHN 39.02 PB +2.390
33 Zhendong Yang (C2) CHN 39.07 SB +2.440
34 Chunbo Zheng (Neo) CHN 39.16 PB +2.530
35 Dianhe Guan (Neo) CHN 39.23 SB +2.600
36 Yan.92 Liu (A1) CHN 39.27 +2.640
37 Zupei Xiong (Neo) CHN 39.67 SB +3.040
38 Huae.90 Li (Neo) CHN 40.11 +3.480
DQ Shengyu Chen (Neo) CHN DQ -
WRJout - World Record Juniors (Outdoor), TR - Track Record, NCR - Championship Record, SB - Seasonal Best

Men - 5000 meter
10.01.2011

PosNameNationTimeDiff
1 Longjiang Sun (A1) CHN 6:52.98 TR -
2 Xuefeng Gao (Senior) CHN 7:01.67 +8.690
3 Rehati Baoerjiang (Neo) CHN 7:03.49 +10.510
4 Haiming Zhang (A1) CHN 7:06.47 +13.490
5 Bailin Li (A1) CHN 7:08.99 +16.010
6 Yan.92 Liu (A1) CHN 7:11.28 +18.300
7 Jingnan Feng (Neo) CHN 7:11.29 +18.310
8 Rehanbai Talabuhan (Neo) CHN 7:11.48 +18.500
9 Zhenhua Ren (Neo) CHN 7:11.92 +18.940
10 Xuefeng Li (B1) CHN 7:13.20 +20.220
11 Chunbo Zheng (Neo) CHN 7:14.23 +21.250
12 Yiming.95 Liu (B1) CHN 7:14.45 +21.470
13 Zupei Xiong (Neo) CHN 7:14.86 +21.880
14 Guojun Tian (Neo) CHN 7:15.91 +22.930
15 Zheng Xiong (Senior) CHN 7:17.19 +24.210
16 Fan.89 Yang (Neo) CHN 7:17.84 +24.860
17 Yuqing Zhou (Neo) CHN 7:18.90 +25.920
18 Yu Guan (Neo) CHN 7:18.99 +26.010
19 Wenming Zhang (A1) CHN 7:21.70 +28.720
20 Xingyu Song (Neo) CHN 7:23.50 +30.520
21 Qiang.90 Wang (Neo) CHN 7:24.48 +31.500
22 Haotian Lin (B2) CHN 7:24.97 +31.990
23 Hongliang Zhang (A2) CHN 7:26.15 +33.170
24 Zhiqiang.86 Hu (Senior) CHN 7:27.44 PB +34.460
25 Zhendong Yang (C2) CHN 7:28.03 +35.050
26 Zhiwen Guo (A2) CHN 7:28.46 +35.480
27 Di Bao (B2) CHN 7:29.71 +36.730
28 Ronghao Zheng (A1) CHN 7:36.62 +43.640
29 Shengyu Chen (Neo) CHN 7:37.35 +44.370
30 Huae.90 Li (Neo) CHN 7:37.92 +44.940
31 Lei.88 Zhang (Neo) CHN 7:38.70 +45.720
32 Sibo Zhao (Neo) CHN 7:40.48 +47.500
33 Dianhe Guan (Neo) CHN 7:46.85 +53.870
34 Bing.92 Li (A1) CHN 7:47.04 +54.060
35 Jianlong Feng (B2) CHN 7:59.09 +1.06.110
36 Weihao Zhang (A1) CHN 8:42.26 SB +1.49.280
DQ Xing Wei (Neo) CHN DQ -
DNS Jiacheng Li (Neo) CHN DNS -
DQ Yue Cheng (Senior) CHN DQ -
WRJout - World Record Juniors (Outdoor), TR - Track Record, NCR - Championship Record, SB - Seasonal Best

Men - 1500 meter
11.01.2011

PosNameNationTimeDiff
1 Longjiang Sun (A1) CHN 1:49.29 TR -
2 Xuefeng Gao (Senior) CHN 1:49.53 +0.240
3 Bailin Li (A1) CHN 1:50.71 +1.420
4 Rehati Baoerjiang (Neo) CHN 1:51.75 SB +2.460
5 Zheng Xiong (Senior) CHN 1:51.94 SB +2.650
6 Haiming Zhang (A1) CHN 1:52.11 SB +2.820
7 Yuqing Zhou (Neo) CHN 1:52.37 SB +3.080
8 Zhenhua Ren (Neo) CHN 1:52.86 SB +3.570
9 Xuefeng Li (B1) CHN 1:53.03 PB +3.740
10 Zhiqiang.86 Hu (Senior) CHN 1:53.36 PB +4.070
11 Haotian Lin (B2) CHN 1:53.38 PB +4.090
12 Jingnan Feng (Neo) CHN 1:53.99 PB +4.700
13 Sibo Zhao (Neo) CHN 1:54.04 SB +4.750
14 Hongliang Zhang (A2) CHN 1:54.05 SB +4.760
15 Shengyu Chen (Neo) CHN 1:54.11 PB +4.820
16 Lei.88 Zhang (Neo) CHN 1:54.28 PB +4.990
17 Qiang.90 Wang (Neo) CHN 1:54.31 SB +5.020
18 Jianlong Feng (B2) CHN 1:54.38 SB +5.090
19 Rehanbai Talabuhan (Neo) CHN 1:54.38 SB +5.090
20 Wenming Zhang (A1) CHN 1:54.66 +5.370
21 Guojun Tian (Neo) CHN 1:55.00 +5.710
22 Ronghao Zheng (A1) CHN 1:55.04 +5.750
23 Zhiwen Guo (A2) CHN 1:55.07 SB +5.780
24 Chunbo Zheng (Neo) CHN 1:55.09 PB +5.800
25 Fan.89 Yang (Neo) CHN 1:55.32 PB +6.030
26 Zupei Xiong (Neo) CHN 1:55.48 PB +6.190
27 Yu Guan (Neo) CHN 1:55.66 PB +6.370
28 Xingyu Song (Neo) CHN 1:55.72 +6.430
29 Zhendong Yang (C2) CHN 1:55.92 +6.630
30 Di Bao (B2) CHN 1:55.95 PB +6.660
31 Xing Wei (Neo) CHN 1:56.17 PB +6.880
32 Yan.92 Liu (A1) CHN 1:56.43 +7.140
33 Dianhe Guan (Neo) CHN 1:56.65 PB +7.360
34 Yiming.95 Liu (B1) CHN 1:59.98 +10.690
35 Huae.90 Li (Neo) CHN 2:00.17 +10.880
36 Bing.92 Li (A1) CHN 2:01.79 +12.500
37 Weihao Zhang (A1) CHN 2:04.56 +15.270
Jiacheng Li (Neo) CHN - -
DQ Yue Cheng (Senior) CHN DQ -
WRJout - World Record Juniors (Outdoor), TR - Track Record, NCR - Championship Record, SB - Seasonal Best

Men - 10.000 meter
11.01.2011

PosNameNationTimeDiff
1 Rehati Baoerjiang (Neo) CHN 14:27.75 TR, SB -
2 Longjiang Sun (A1) CHN 14:28.10 +0.350
3 Rehanbai Talabuhan (Neo) CHN 14:48.39 SB +20.640
4 Haiming Zhang (A1) CHN 14:51.27 +23.520
5 Zhenhua Ren (Neo) CHN 14:55.04 +27.290
6 Jingnan Feng (Neo) CHN 14:57.56 +29.810
7 Yan.92 Liu (A1) CHN 14:58.01 +30.260
8 Yiming.95 Liu (B1) CHN 15:09.17 +41.420
9 Zupei Xiong (Neo) CHN 15:11.86 +44.110
10 Xuefeng Li (B1) CHN 15:12.08 +44.330
11 Guojun Tian (Neo) CHN 15:22.49 SB +54.740
12 Zheng Xiong (Senior) CHN 15:23.21 +55.460
13 Chunbo Zheng (Neo) CHN 15:43.96 +1.16.210
14 Hongliang Zhang (A2) CHN 15:45.12 +1.17.370
15 Haotian Lin (B2) CHN 16:16.22 +1.48.470
Jianlong Feng (B2) CHN - -
DQ Bailin Li (A1) CHN DQ -
Lei.88 Zhang (Neo) CHN - -
Xing Wei (Neo) CHN - -
Di Bao (B2) CHN - -
Shengyu Chen (Neo) CHN - -
Zhiwen Guo (A2) CHN - -
Jiacheng Li (Neo) CHN - -
Sibo Zhao (Neo) CHN - -
Zhiqiang.86 Hu (Senior) CHN - -
Xuefeng Gao (Senior) CHN - -
Dianhe Guan (Neo) CHN - -
Yuqing Zhou (Neo) CHN - -
Wenming Zhang (A1) CHN - -
Ronghao Zheng (A1) CHN - -
Yu Guan (Neo) CHN - -
Fan.89 Yang (Neo) CHN - -
Qiang.90 Wang (Neo) CHN - -
Yue Cheng (Senior) CHN - -
Weihao Zhang (A1) CHN - -
Bing.92 Li (A1) CHN - -
Zhendong Yang (C2) CHN - -
Xingyu Song (Neo) CHN - -
Huae.90 Li (Neo) CHN - -
WRJout - World Record Juniors (Outdoor), TR - Track Record, NCR - Championship Record, SB - Seasonal Best

Samalogs 10. - 11.01.2011